Sık Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

Hizmet ve Uzmanlık Tanımlı!
Size Rehberlik Edelim!

 • Kentsel Dönüşüm Nedir ve Süreçleri

  Kentsel Dönüşüm Nedir?

  Kentsel dönüşüm, kentteki sorunlu alanların belirlenip, sağlam ve de yaşanılabilir hale getirilmesi amacı ile yeniden yapma veya güçlendirme yapılmasıdır. Kısaca kentsel dönüşüm kentin dokusunu bozan sorunların giderilmesidir. Bu şekilde de kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi, depreme dayanıklı olmayan, ekonomik ve sosyal ömrünü doldurmuş binaların yenilenerek olası doğal afetler sonucu oluşacak zararların en aza indirilmesi amaçlanır.

  Başvuru Süreci

  İlk adımda proje temini için ilgili belediyelere başvurulur. Lisanslı kuruluşlardan Deprem Risk Raporu alınır. Alınan rapor Çevre Şehircilik Bakanlığı İl Kentsel Dönüşüm müdürlüğü tarafından onaylatılır. Onaylanan Deprem Risk Raporu tapuya Bakanlık tarafından işlenir. Kat malikleri en az 2/3 çoğunluk ile bina ortak karar sözleşmesini hazırlar. Hazırlanan sözleşme İl Kentsel Dönüşüm müdürlüğüne sunulur.

  Yıkım ve İnşa Süreci

  Binanın inşa veya güçlendirilmesi için inşaat şirketi ile anlaşılır. İnşaat şirketi tarafından ilgili tüm projeler hazırlanır ve belediyeden ruhsat alınır. Yıkım ve yeniden inşa, anlaşılan inşaat şirketi tarafından düzenlenir.

  Kira Desteği

  Kat maliklerine kira yardımı, oturduğunuz ilin nüfusuna göre belirlenir. Kira yardımı en fazla 18 aya kadar olup geri ödemesizdir. Kira yardımı almak için maliklerin kendi aralarında anlaşma yapması şartı bulunmamaktadır. Kiracılara ise taşınma masrafları göz önüne alınarak bir defaya mahsus olmak üzere ilin nüfus oranına göre kira yardım yapılır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile anlaşmalı banka ve katılım bankalarından devlet destekli kentsel dönüşüm kredisi kullanılabilir.

  Deprem Risk Raporu İçin Hazırlamanız Gereken Belgeler

  - İlgili Belediye İmar müdürlüğü veya Tapu müdürlüğüne başvurarak binanıza ait mimari proje temin edilir.

  - Bakanlık Lisanslı Kuruluş Başvuru Dilekçesi

  - Tapu Fotokopisi (Daire Tapusu, Kat mülkiyetiniz (İskanınız) yok ise Daireye ait Hisseli Arsa tapusu)

  - Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (TC Kimlik No)

  - Tapudan Kat Maliklerini ve Arsa oranlarını belirten Bağımsız Bölüm Listesini gösterir belge

Biz Sizi Arayalım